Kế sách ngăn chặn Trung Quốc ở Biển Đông

Ông Jeff Becker, nhà nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực quốc phòng, hiện đang sinh sống tại Virginia, Hoa Kỳ mới đây đã có bài viết mang tựa đề “Làm sao để ngăn chặn Trung Quốc hoàn tất…
Mike Pompeo’s statement on the South China Sea welcomed

Observers told the BBC Sea about the US statements and actions regarding the South China Sea (Vietnamese call it the East Sea) recently. They share their comments on the novelty and the quality impact on security in the region’s South…