Mặc dân „lóp ngóp“ – Đảng lo Đại hội

Hôm 20/10/2020, đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố các văn bản là dự thảo văn kiện đại hội 13 của đảng này dự kiến họp vào đầu sang năm để ‘xin ý kiến nhân dân’. Bốn dự thảo…
Khi đồng bào cần, Đảng đang ở đâu?

Miền Trung đang oằn mình chống chọi với thiên tai, lũ lụt đã và đang gây ra biết bao đau khổ, tang tóc cho dải đất gánh hai đầu tổ quốc. Thế nhưng việc đấu đá, tranh giành quyền lực…
Tượng đài khô ráo – Dân tình ngụp lặn

128 người chết và mất tích, miền Trung lại đón áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, báo tuổi trẻ đưa tin tối ngày 19-10. Ở Quảng Bình, nước lớn đến nỗi tàu thuyền của làng biển đi…