Biển Đông: Trung Quốc bội tín, vừa đấm vừa xoa

Ngay trong thời điểm tiến hành tập trận ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam vào năm 1974, Trung Quốc lại kêu gọi các nước ASEAN tiếp tục đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử…
Việt Nam sẽ ‘chọn phe’ nào trên Biển Đông?

Chính sách quyết đoán khẳng định quyền lực và chủ quyền của Trung Quốc trong những ngày gần đây dường như đang tạo thêm nhiều đối thủ cho Bắc Kinh, nhưng với quốc gia láng giềng có chủ quyền tranh…
Who is Vietnam’s friend in the South China Sea

One more missed opportunity The expectation of the Vietnamese Government’s determination to continue exercising its right to explore and exploit oil and gas at Lot 06.1 has been dissipated when on July 9, the official information on the Noble Group…