Bí ẩn về vụ Nguyễn Đức Chung ( Tin nội chính)

Hôm qua, tướng Tô Ân Xô ( người họ hàng với Bộ trưởng Tô Lâm) đã cho biết thêm chi tiết về Nguyễn Đức Chung trong ba vụ án : Vụ tài liệu mật, vụ Nhật Cường và vụ chất…
Leaving ash urns unnamed: Spiritual insult to the deceased!

Spiritual insult Over the past few days, a video clip has been circulating on social networks showing that many people are angrily surrounding the abbot who is clarifying that hundreds of urns of ashes have fallen off their name tags,…