Doanh nghiệp Trung Quốc lợi dụng Việt Nam gian lận với Hoa Kỳ

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 18.11.2019

Bình luận