Biển Đông, Trung Quốc đẩy giàn khoan – Dầu khí, Việt Nam bí nước cờ

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 25.9.2019


Bình luận